Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420851 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuy duong - ID: 1420851
 IP & Posted by:  27.78.136.150 on November 8, 2017 at 12:49am
 Updated by:  May 22, 2018 at 7:24am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công Nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Xây dựng gia đình, có việc làm thu nhập ổn đinh Translate to English
 Free Time:  Len mang xem video về lối sống,xem tin tức, xem bán đồ online,ăn uống .... Translate to English
 I Am:  E cung bình thường thôi, dễ giận mà cũng dễ quên,"em không quan trọng về ngoại hình ,nhưng em chỉ nói chuyện với ai có hình thôi anh ạ.vì nói chuyện biết được người mình đang nói thế nào sẽ hay hơn " Translate to English
 Looking For:   em xin lỗi trước em không tiếp những người mà chỉ muốn nói qua đường hay la nói bậy bạ. Translate to English

Back | Send Email to Thuy duong (ID: 1420851)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.