Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420898 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trường - ID: 1420898
 IP & Posted by:  115.73.6.42 on November 8, 2017 at 11:49am
 Updated by:  November 8, 2017 at 9:17pm
 Gender:  Male
 Age:  22
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài gòn
 Zip:  01654494876
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có nhiều mục tiêu khó có thể nói thành lời Translate to English
 Free Time:  Cà phê, nghe nhạc, đọc sách Translate to English
 I Am:  Nói chuyện vui vẻ hoà đồng. Khá khôi hài Translate to English
 Looking For:  Hoà đồng vui vẻ, dịu dàng đôi chút. Biết lắng nghe và có chính kiến Translate to English

Back | Send Email to Trường (ID: 1420898)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.