Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421420 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tony Hoang - ID: 1421420
 IP & Posted by:  76.169.131.126 on November 14, 2017 at 5:27pm
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  westminter
 State/Province:  California
 Zip:  92566
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  cong nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cho biết sau Translate to English
 Free Time:  Xem TV ,câu cá ,đọc tin tức ,trồng cây Translate to English
 I Am:  Một người vui tính ,không nóng giận ,không hút thuốc ,không bia rượu ,đi chùa , đi làm việc thiện ,vợ đã mất ,thích nói chuyện tếu lâm Translate to English
 Looking For:  Không càu nhàu ,vui vẻ Translate to English

Back | Send Email to Tony Hoang (ID: 1421420)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.