Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421522 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Thuỳ - ID: 1421522
 IP & Posted by:  14.240.91.215 on November 16, 2017 at 3:57am
 Updated by:  May 6, 2018 at 7:38am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Biên hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Thu ngân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Quen lâu dài Translate to English
 Free Time:  thích nấu ăn và làm bánh cho người tôi yêu Translate to English
 I Am:  Tôi tên Ngọc Thuỳ , 25 tuổi tôi hiện tại ở Biên Hoà , Đồng Nai , tính tôi vui vẻ hoà đồng , tôi muốn kết bạn làm quen và tiến đến tình cảm lâu dài Trandoanngocthuy270186@ gờ meo .com , tôi mong được nhận hồi đáp Translate to English
 Looking For:  Người đàng ông vui vẻ hoà đồng. Tuổi tác không quan trọng , chủ yếu biết quan tâm và yêu thương thật sự Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Thuỳ (ID: 1421522)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.