Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421649 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

xuân đông - ID: 1421649
 IP & Posted by:  113.169.18.112 on November 17, 2017 at 11:20pm
 Updated by:  November 18, 2017 at 7:58pm
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  civil engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  thành công trong công việc và tìm 1/2 còn lại Translate to English
 Free Time:  đọc báo, nghe nhạc,đàn ca tài tử Translate to English
 I Am:  tính tình hiền lành,vui vẻ hòa đồng với mọi ngưới,thích đàn ca tài tử Translate to English
 Looking For:  bạn gái,chung thủy,biết lắng nghe và chia sẻ. zalo ko chin ko chin ba bảy bon hai bon ba, rất vui dc kết bạn với mọi người Translate to English

Back | Send Email to xuân đông (ID: 1421649)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.