Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421667 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tommyk - ID: 1421667
 IP & Posted by:  142.0.201.174 on November 18, 2017 at 4:09am
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  75207
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái, neu hop se tien xa hon,Muon lap gia dinh Translate to English
 Free Time:  Internet, nghe nhac, choi tennis, khieu vu, xem phim, lam viec tu thien, xa hoi... Translate to English
 I Am:  Hòa đồng, dễ gần, thẳng thắn, nhường nhịn và có khiếu hài hước Translate to English
 Looking For:  Bạn gái để yêu thương chia sẻ, ko phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh, địa vị hay ở đâu, chị trả lời thư có hình... Translate to English

Back | Send Email to Tommyk (ID: 1421667)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.