Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421749 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chốn bình yê - ID: 1421749
 IP & Posted by:  171.239.34.240 on November 19, 2017 at 7:20am
 Updated by:  June 3, 2018 at 1:08am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một người tìm hiểu để tiến tới Translate to English
 Free Time:  Đọc báo xem tin tức Translate to English
 I Am:  Là một người bình thường từng vấp ngã trong cuộc sống hôn nhân Translate to English
 Looking For:  Là người đủ bao dung và rộng lượng để cùng nhau bước tiếp con đường , nguyentrucannhien211116@gmail Translate to English

Back | Send Email to Chốn bình yê (ID: 1421749)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.