Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421752 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhật Hoàng - ID: 1421752
 IP & Posted by:  116.104.87.177 on November 19, 2017 at 7:58am
 Updated by:  November 29, 2017 at 8:24pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hà nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Công chức
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một bạn gái phù hợp Translate to English
 Free Time:  Đọc sách báo, cafe, lướt ưeb, thích du lịch. Translate to English
 I Am:  Tôi là một người vui vẻ, pha chút lãng man,trọng tình nghĩa, sống hoà đồng, cầu tiến và chung tình Translate to English
 Looking For:  Một người có thể hiểu nhau và sẵn sàng chia sẻ để cùng xây ước mơ chung. Xin hãy liên hệ số dt không chín tám hai một bảy ba bốn tám tám. Xin cảm ơn. Translate to English

Back | Send Email to Nhật Hoàng (ID: 1421752)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.