Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421888 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hong nhung - ID: 1421888
 IP & Posted by:  14.168.76.70 on November 21, 2017 at 9:01am
 Updated by:  January 13, 2018 at 12:13am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  có mot gia dinh hanh phuc hoặc tìm Translate to English
 Free Time:  nghe nhac,xem phim,di choi cung ban be ,nau ăn don dep nha cua skyper(quyenquyen110689@gmail.com) Translate to English
 I Am:  vui vẻ hoà đồng ,moi nguoi muon biet em the nao thi lien lac em không tám chín chín sáu năm chín chín ba môt Translate to English
 Looking For:  Tìmtim mot nguoi dan ong cua doi em,mot nguoi bạn noi chuyen vui vẻ hợp de tâm sự Translate to English

Back | Send Email to hong nhung (ID: 1421888)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.