Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421910 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Knguyen - ID: 1421910
 IP & Posted by:  142.0.206.54 on November 21, 2017 at 6:07pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  75207
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn trò chuyện. Kết hôn và cùng nhau xây dựng gia Translate to English
 Free Time:  Thường nghe nhạc, đọc sách Translate to English
 I Am:  Sôi động thích vui và làm người xung quanh vui theo. Lạc quan, chân thành và quyết doán, có lập trường vửng, phán đoán tình huống tốt. Thích người xung quanh luôn vui Translate to English
 Looking For:  Cần tìm một người thật sự muốn lập gia dình, doc thân hoặc đã ly hôn. Tuổi tác va qua khu Hùng khong quan tâm, Hùng chỉ cần dến voi nhau thật long và nghiem túc Translate to English

Back | Send Email to Knguyen (ID: 1421910)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.