Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422054 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ductai - ID: 1422054
 IP & Posted by:  115.74.202.141 on November 23, 2017 at 10:22pm
 Updated by:  November 24, 2017 at 1:19am
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  ky su
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  xây dựng hạnh phúc gia đình Translate to English
 Free Time:  tham gia đi từ thiện ở vùng sâu vùng xa dân nghèo Translate to English
 I Am:  chân tình sống thật Translate to English
 Looking For:  chúng thủy xây dựng hạnh phúc gia đình trong tương lai ở nơi ấy bình yên:không chín một ba bảy một ba năm không chín Translate to English

Back | Send Email to ductai (ID: 1422054)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.