Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422193 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Oanh - ID: 1422193
 IP & Posted by:  66.249.82.74 on November 25, 2017 at 11:38pm
 Updated by:  June 1, 2018 at 12:19am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Gv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định cuộc sống và có 1 gia đình nhỏ của riêng mình Translate to English
 Free Time:  xem kịch, hài Translate to English
 Looking For:  Tìm người thật lòng muốn lập gia đình. Sống giản dị không phân biệt giàu nghèo. Biết hiếu thảo với cha mẹ. Translate to English

Back | Send Email to Oanh (ID: 1422193)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.