Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422552 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dung - ID: 1422552
 IP & Posted by:  27.70.176.31 on November 29, 2017 at 5:54pm
 Updated by:  January 10, 2018 at 6:57pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn Translate to English
 Free Time:  hát cùng cây đàn guitar Translate to English
 I Am:  hiền, chân thành, quan tâm mọi người xung quanh, rất yêu đọng vật. Translate to English
 Looking For:  môt người trung thực, biết quan tâm chia sẻ và đồng cảm với người nghèo. Translate to English

Back | Send Email to Dung (ID: 1422552)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.