Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422740 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ong mỹ mỹ - ID: 1422740
 IP & Posted by:  42.118.11.137 on December 2, 2017 at 9:19am
 Updated by:  March 27, 2018 at 2:32am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cà mau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Đang tìm việc làm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn lâu dài... cùng sở thích. Không thích chat sex Translate to English
 Free Time:  Uống cafe,đi mua sắm, du lịch Translate to English
 I Am:  Thích uy tín... luôn vui vẻ . Hơi khó hiểu Translate to English
 Looking For:  Luôn hiểu quan tâm lo lắng cho tôi. Kết ban qua số điện thoại 09 một tám 58 bốn bốn 82 Translate to English

Back | Send Email to Ong mỹ mỹ (ID: 1422740)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.