Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423042 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Hoang - ID: 1423042
 IP & Posted by:  27.70.172.23 on December 6, 2017 at 4:50pm
 Updated by:  December 11, 2017 at 8:13pm
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cam ranh,Nha Tra
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Noi tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn lớn tuổi , hạp Tánh tình ,có hoàn cảnh đơn chiếc để cùng nhau chung sống tuổi già Translate to English
 Free Time:  Làm Những Gì Mình Thích,xin liên lạc :01212.4241.51 Translate to English
 I Am:  Nghiêm túc, đơn giản, chân thành Translate to English
 Looking For:  Thực sự muốn có một gia đình nhỏ , ấm áp những ngày sau cuối của Cuộc Đời tại nơi quê. Translate to English

Back | Send Email to Kim Hoang (ID: 1423042)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.