Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423068 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tran tran - ID: 1423068
 IP & Posted by:  171.250.117.98 on December 7, 2017 at 3:13am
 Updated by:  February 17, 2018 at 7:04pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai gon
 Zip:  0906539657
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Cong nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mot mai am.. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac Translate to English
 I Am:  Tôi Không hoàn hảo... nhưng Tôi chắc chắn rằng bạn là người cuối cùng Tôi yêu thương và đi hết quãng đường còn lại.... Translate to English
 Looking For:   1 người đủ bản lãnh che mưa chắn gió và 1 trái tim chung thuỷ để cùng nhau đi đến cuối cùng Translate to English

Back | Send Email to Tran tran (ID: 1423068)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.