Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423362 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mai - ID: 1423362
 IP & Posted by:  171.232.248.210 on December 11, 2017 at 8:23am
 Updated by:  June 13, 2018 at 4:20pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tìm một ai đó nói chuyện -vui-buồn Translate to English
 Free Time:  Bận tối mắt- nhưng nếu có ai 8 thì sẽ rãnh rỗi Translate to English
 I Am:  Bắt đúng đài thì thành bạn thân- thân rồi thì nói luyên thuyên- Translate to English
 Looking For:  Bạn thân thì mình có rồi- nên bỏ qua Bạn gái thì mình cũng có rồi Bạn trai chắc là mục đích mình muốn tìm Không hút thuốc- không game Translate to English

Back | Send Email to Mai (ID: 1423362)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.