Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423414 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tina - ID: 1423414
 IP & Posted by:  173.70.118.59 on December 12, 2017 at 10:11am
 Updated by:  December 13, 2017 at 4:19pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nj
 State/Province:  New Jersey
 Zip:  000001
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Đã đến lúc lập gia đình , muốn ổn định cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn , xem phim , đi dạo Translate to English
 I Am:   Tôi là người vui vẽ dễ hoà đồng , thẳng tính , ko thích gian dối . Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm người thật lòng có cuộc ổn định , hiểu biết , chia sẽ cảm thông,tế nhị , biết quan tâm gia đình . Tìm người thật lòng ko đùa giỡn , hay gian dối . Translate to English

Back | Send Email to Tina (ID: 1423414)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.