Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423944 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thy Thy - ID: 1423944
 IP & Posted by:  115.76.190.198 on December 20, 2017 at 4:59am
 Updated by:  January 19, 2018 at 8:15pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Cong nhan vien chuc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm lại một nửa . Translate to English
 Free Time:  Cuối tuần thê dục tại công viên,xem phim online,chế biến món ăn ,...v..v Translate to English
 I Am:  Sống chân thành,vui tinh ,thẳng thăng,dễ cảm thông,sống thực tế,biết lắng nghe và thấu hiểu,nhạy bén trong giao tiếp và công việc.....Vẫn biết rằng không dễ dàng tìm được một nửa đã lạc mất,nhưng vẫn hy vọng mong manh .Nêu có duyên sẽ gặp được nhau và tìm được nhau. Translate to English
 Looking For:  Không vướng bận gia đình,cùng sở thích thi càng vui hơn,sẽ cảm nhận nhiêu hơn khi giao tiếp cùng nhau.Mong quen từ 49t đến 57t. Phone không chin không chín tam một ba năm năm tám .Em xin chúc cho những ai đang cô đơn tim được nữa yêu thương.Những ai đang hạnh phúc được hạnh phúc mãi mãi. Translate to English

Back | Send Email to Thy Thy (ID: 1423944)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.