Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424775 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh - ID: 1424775
 IP & Posted by:  113.161.204.71 on January 2, 2018 at 10:06pm
 Updated by:  January 16, 2018 at 9:29pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sg - ct
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  XD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm kiếm một sự chân thành và xa hơn. Translate to English
 Free Time:  Ở nhà chăm sóc cây cảnh, làm vườn. Translate to English
 I Am:  Không có ai sinh ra là hợp nhau. Chẳng qua là vì yêu nhau mà họ học: Một chút nhường nhịn Một chút chịu đựng, một chút nhẫn nại, một chút hi sinh vì nhau nên tình yêu họ bền vững. Nhân vô thập toàn. Translate to English
 Looking For:   Một mối quan hệ nghiêm túc. Một người có trái tim nhân hậu, cởi mở, trung thực, hy sinh và chia sẽ với nhau. Translate to English

Back | Send Email to Minh (ID: 1424775)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.