Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424794 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Timbantriky - ID: 1424794
 IP & Posted by:  113.170.61.14 on January 3, 2018 at 3:28am
 Updated by:  January 25, 2018 at 4:02am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Công nhân viên
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  sẽ nói sau Translate to English
 Free Time:  Đọc báo, lên mạng xem tin tức, xem phim, nấu ăn v.v... Translate to English
 I Am:  Hiền, thẳng tín, khi tiếp xúc thì sẽ hiểu về con người của tôi nhiều hơn Translate to English
 Looking For:  Hiền, có tính cầu tiến, thằng thắn, biết tôn trọng phụ nữ, có tấm lòng thương người Translate to English

Back | Send Email to Timbantriky (ID: 1424794)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.