Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424907 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duy - ID: 1424907
 IP & Posted by:  27.64.110.90 on January 4, 2018 at 9:15pm
 Updated by:  October 29, 2018 at 5:09pm
 Gender:  Male
 Age:  62
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Long An
 Zip:  908229538
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  thất nghiệp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Chưa biết Translate to English
 Free Time:  đọc báo,lên mạng, đi du lịch Translate to English
 I Am:  KHÔNG phân biệt giàu,nghèo,tôn giáo,yêu thiên nhiên,thích du lịch. Translate to English
 Looking For:  Đồng cảm,có cùng sở thích.tuổi trên 58,nhỏ tuổi xin đừng làm phiền.Cám ơn đã xem HS. Translate to English

Back | Send Email to Duy (ID: 1424907)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.