Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424914 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hải - ID: 1424914
 IP & Posted by:  58.186.35.129 on January 5, 2018 at 1:38am
 Updated by:  January 6, 2018 at 7:43pm
 Gender:  Male
 Age:  24
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  195 lbs (89 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Zip:  0934148412
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh doanh nhỏ
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm tiền và có gia đình nhỏ hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Đọc sách , xem tin tức , gym , cafe Translate to English
 I Am:  Vui vẻ dễ gần nấu được vài món và thích nấu cho người yêu . Ll: 09 ba bốn một 4 8 bốn 12 Translate to English
 Looking For:  Đảm đang , hiểu chuyện , tốt bụng , chân thành Translate to English

Back | Send Email to Hải (ID: 1424914)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.