Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425111 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

small_pig - ID: 1425111
 IP & Posted by:  115.79.62.156 on January 7, 2018 at 7:06pm
 Updated by:  February 11, 2019 at 11:30pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tây Đô
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm Thuê
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:  "một khi ta nói thật đầu óc sẽ thảnh thơi. Vì không cần phải nhớ để đối phó với đời" Translate to English
 Looking For:  Người Việt sống ở nước ngoài, sử dụng được tiếng Việt. Translate to English

Back | Send Email to small_pig (ID: 1425111)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.