Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425158 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

An Bình - ID: 1425158
 IP & Posted by:  115.74.220.104 on January 8, 2018 at 5:07am
 Updated by:  January 8, 2018 at 9:01pm
 Gender:  Male
 Age:  27
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Trà Vinh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Đồ họa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm nhiều tiền tạo nền tảng cho hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Đọc báo, xem phim, Học hỏi Translate to English
 I Am:  Hòa đồng vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Tìm người chung thủy để tiến đến hôn nhân bạn có thể liên hệ tôi không chín 69416 bốn sáu không Translate to English

Back | Send Email to An Bình (ID: 1425158)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.