Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425193 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vũ Tâm - ID: 1425193
 IP & Posted by:  62.198.123.149 on January 8, 2018 at 1:59pm
 Updated by:  January 10, 2018 at 8:33pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  copenhagen
 Country:  Denmark
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  accounting
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  finding a good looking woman to marry Translate to English
 Free Time:  Helping the poor people in Vietnam - Làm từ thiện. Giúp đở người nghèo trong nước Translate to English
 I Am:  I've been a restaurateur in Copenhagen, Denmark Translate to English
 Looking For:  Tìm người phụ nử hiền từ, biết thương người. Nếu thấy thích hợp thì xin đừng ngần ngại liên lạc về vochidung.usa (Acòng)gmail hay gọi đến +45 Chín một tám mươi hai sáu sáu ba Translate to English

Back | Send Email to Vũ Tâm (ID: 1425193)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.