Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425365 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ongpham - ID: 1425365
 IP & Posted by:  146.196.65.172 on January 10, 2018 at 7:09pm
 Updated by:  January 10, 2018 at 11:39pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  73344
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  giám đốc điều h
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  là một người kinh doanh thành công và làm cho một người chồng tốt cho gia đình tôi Translate to English
 Free Time:  tôi làm bất cứ điều gì mà trong tâm trí của tôi. Translate to English
 I Am:  Anh là một người đàn ông linh hoạt và rất lắng nghe lời khuyên. trung thực và chăm chỉ. Translate to English
 Looking For:  Tôi muốn một người phụ nữ sẵn sàng cho cuộc hôn nhân và yêu thương gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Ongpham (ID: 1425365)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.