Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425392 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nguyễn văn v - ID: 1425392
 IP & Posted by:  113.161.32.37 on January 11, 2018 at 3:51am
 Updated by:  March 3, 2018 at 11:19pm
 Gender:  Male
 Age:  22
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  hồ chí minh
 Zip:  700000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên ô tô
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  trở thành doanh nhân Translate to English
 Free Time:  học tập và thể thao Translate to English
 I Am:  chịu khó cần cù thích khám phá vui vẻ hòa đồng Translate to English
 Looking For:  chịu khó năng động,vui vẻ và sống nội tâm (sđt 0981331898) kết bạn trò chuyện và chia sẽ kinh nghiêm mình có Translate to English

Back | Send Email to nguyễn văn v (ID: 1425392)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.