Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425428 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

60 nam cuoc doi - ID: 1425428
 IP & Posted by:  42.112.156.19 on January 11, 2018 at 5:14pm
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Mien Dong VN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  60 NĂM CUỘC ĐỜI BIẾT NÓI GÌ ĐÂY THÔI THÌ GẶP SẼ NÓI SAU . Translate to English
 Free Time:  NGHE CA NHẠC Translate to English
 I Am:  SK TỐT RẤT PHONG ĐỘ LỊCH LÃM , MỘT NGƯỜI TỬ TẾ VÀ HIỀN HẬU ĐÔI KHI GIA TRƯỞNG MỘT CHÚT Translate to English
 Looking For:  PN HIỀN HẬU VÀ ĐẸP TRONG MẮT TÔI Translate to English

Back | Send Email to 60 nam cuoc doi (ID: 1425428)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.