Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425482 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

- ID: 1425482
 IP & Posted by:  173.34.160.215 on January 12, 2018 at 11:38am
 Updated by:  October 26, 2018 at 5:46pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  torronto
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  ổn định
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  hồ sơ có hình và gửi mail bằng tiếng việt Translate to English
 Free Time:  cafe Translate to English
 I Am:  thành thật , hài hước , Translate to English
 Looking For:  chân thành , vui vẻ , có nghề nghiệp ổn định , độc thân , SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT và hồ sơ có HÌNH ....làm ơn viết cho tôi bằng tiếng Việt nếu bạn là người VN . Translate to English

Back | Send Email to Hà (ID: 1425482)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.