Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425516 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kho chiu - ID: 1425516
 IP & Posted by:  113.173.90.151 on January 13, 2018 at 4:14am
 Updated by:  January 13, 2018 at 7:29pm
 Gender:  Male
 Age:  58
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Đều giống nhau hết , tìm bạn + tìm hiểu = kết hôn . Translate to English
 Free Time:   Có việc gì thì làm việc đó , đi chợ nấu cơm , rửa chén quét nhà ???.... Translate to English
 I Am:   Người được bạn bè cho là hơi khó chịu ???... nên mới ở vậy cho đến tuổi này ??? Translate to English
 Looking For:   Ai cũng được miễn sao phải (CHỊU KHÓ ) , khi gặp phải người ( KHÓ CHỊU ) ???..... Translate to English

Back | Send Email to Kho chiu (ID: 1425516)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.