Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425568 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hannah - ID: 1425568
 IP & Posted by:  174.61.9.72 on January 13, 2018 at 7:59pm
 Updated by:  March 30, 2018 at 8:00am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  West palm beach
 State/Province:  Florida
 Zip:  33411
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn Translate to English
 Free Time:  Xem tivi , nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Vui vẻ , hoà đồng với mọi người, nói ít làm nhiều Translate to English
 Looking For:  Một người trầm tính , ít nói , có chiều sâu tâm hồn .Yêu âm nhạc và đặc biệt phải có sự chân thành Translate to English

Back | Send Email to Hannah (ID: 1425568)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.