Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425619 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HỒNG nhung - ID: 1425619
 IP & Posted by:  171.226.105.106 on January 14, 2018 at 7:39am
 Updated by:  January 14, 2018 at 11:11pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  LĐ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  TÌM 1 NỬA PHÙ HỢP. TÌM NGƯỞI VÌ MÌNH MÀ ĐẾN VÌ MÌNH MÀ THAY ĐỔI. Translate to English
 Free Time:  CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN, ĐI BỘ TẬP THỂ THAO Translate to English
 I Am:  VUI VẺ, HÒA ĐỒNG, ẤM ÁP Translate to English
 Looking For:  NHỪNG NGƯỜI GIỐNG TÔI VEEG TÍNH CÁCH VÀ MỤC TIÊU Translate to English

Back | Send Email to HỒNG nhung (ID: 1425619)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.