Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425810 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hira nguyễn - ID: 1425810
 IP & Posted by:  116.102.5.40 on January 17, 2018 at 7:16am
 Updated by:  February 13, 2018 at 7:03pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí mình
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Separated
 My goal:  Muốn kinh doanh riêng cho mình moit sản phẩm sức khỏe Translate to English
 Free Time:  Thời gian rảnh tôi thích nghe nhạc một mình,và cà phê Translate to English
 I Am:  Tôi là người sống nội tâm,tôi luôn lấy nụ cười ra để chê lấp nỗi buồn và sự cô đơn, mọi người bên cạnh và đồng nghiệp tôi luôn nghĩ tôi là người hạnh phúc người có nhiều niềm vui, nhưng đó không phải là sự mà đang nhìn thấy,, Translate to English
 Looking For:  Tôi cần 1 người chỉ cần biết chia sẽ với tôi mọi thứ và có thể cảm được nỗi buồn của tôi.tôi không quan trọng tuổi Translate to English

Back | Send Email to Hira nguyễn (ID: 1425810)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.