Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425831 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Leoden727 - ID: 1425831
 IP & Posted by:  47.203.49.140 on January 17, 2018 at 7:33pm
 Updated by:  June 26, 2019 at 5:20pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  190 lbs (87 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  phố Buồn
 State/Province:  Florida
 Zip:  33781
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Bá nghệ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Mục tiêu ngắn là Tìm được 1 người cùng sở thích Mục tiêu dài là đồng hành cho tương lai và 1 gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Thuộc Tuỳ vào cảm giác và cảm hứng. Translate to English
 I Am:  Thích nấu ăn, nghe nhạc ,coi nhạc,đi Phượt , đi Park , dạo biển,,làm từ thiện và giúp ai cần giúp Translate to English
 Looking For:  Kiếm được 1 người cùng sở thích và tánh tình giống nhau quan trọng là cùng đạo và có tấm lòng vị tha Translate to English

Back | Send Email to Leoden727 (ID: 1425831)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.