Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425834 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Thu - ID: 1425834
 IP & Posted by:  1.53.199.126 on January 17, 2018 at 8:05pm
 Updated by:  December 13, 2018 at 3:52pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nv văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Chỉ cần sống tốt & không thẹn với bản thân ngày hôm nay là được Translate to English
 Free Time:  Yoga,nấu ăn & xem phim Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn,trung thực ,hài hước tuy nhiên hơi khó tính Translate to English
 Looking For:  Độc thân,hài hước,biết lắng nge & thấu hiểu..Iu thương & đồng cảm Translate to English

Back | Send Email to Lê Thu (ID: 1425834)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.