Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425962 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn anh duy - ID: 1425962
 IP & Posted by:  115.73.224.65 on January 19, 2018 at 7:17pm
 Updated by:  January 25, 2018 at 9:12pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm công ty
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nửa cùng nhau làm và lo cùng nhau Translate to English
 Free Time:  Đọc báo,nghe nhạc,hay chơi game lúc rãnh Translate to English
 I Am:  Sống làm việc và thích nghi tốt có ý chí cầu tiến cao,tính hiền ,tốt bụng ,luôn trung thực trong mọi chuyện,không cơ bạc,không xâm trổ,không chửơi thề Translate to English
 Looking For:  Một ngừơi đủ chính chắn,có thể lớn hơn vài tuổi cũng không sau,có tâm lý một chút,không cần đẹp quá nhìn đựơc đựơc là ok,tính hiền xíu vì mình hiền ,có trách nhiệm,không ỷ lại ,biết đồng cảm và chia sẻ nói thẳng với mình mong tìm đựơc 1 ngừơi thật lòng có thể liên lạc mình qua zalo (không, chín ,tám, bốn,không,tám,chín,134 Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn anh duy (ID: 1425962)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.