Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426017 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My - ID: 1426017
 IP & Posted by:  73.217.69.130 on January 20, 2018 at 3:49pm
 Updated by:  October 9, 2018 at 7:24pm
 Gender:  Male
 Age:  24
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Denver
 State/Province:  Colorado
 Zip:  80033
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  International student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  muốn ổn định cuộc sống sớm. Làm được, chơi được. Translate to English
 Free Time:  music, xem phim, đi chơi với bạn doanmy959Atgmailchamcom liên lacj bảy một chín 453 hai sáu bảy bốn Translate to English
 I Am:  Thoải mái, hoà đồng. Thích chọc người khác hehe Translate to English
 Looking For:  Không quan trong tuổi tác, lớn tuổi hơn cũng không là vấn đề. Quan trọng về tính cách nhiều hơn. Translate to English

Back | Send Email to My (ID: 1426017)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.