Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426058 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Being_Happy - ID: 1426058
 IP & Posted by:  171.250.113.161 on January 21, 2018 at 5:14am
 Updated by:  November 24, 2018 at 11:36pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Accountant - Kế toá
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Longterm goal : improve myself, meeting my other significant half, amarried, having my own little family. Shortterm goal : being happy and healthy day by day. Mục tiêu ngắn : sống vui vẻ, khỏe mạnh từng ngày. Mục tiêu dài : trau dồi bản thân hơn nữa, gặp được nửa kia, kết hôn và có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Watching youtube, movies, reading books - Xem youtube, phim ảnh, đọc sách Translate to English
 I Am:  Looking forward to good value in life, very faithful, humouros. Conta ct me in vi-ber (vi-ber only): + 8 4 nine four two 4 3 2 one zero seven - Luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, chung thùy và hài hước. Liên lạc mình qua vi-ber : + 8 4 chín bốn hai 4 3 2 một 0 7 (chỉ viber, vui lòng không gọi vào số phone) Translate to English
 Looking For:  Under 50 years old, Faithful, nice, knowledgable, humouros - Dưới 50 tuổi, Chung thủy, đạo đức, có kiến thức, hài hước Translate to English

Back | Send Email to Being_Happy (ID: 1426058)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.