Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426116 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Anh - ID: 1426116
 IP & Posted by:  14.187.85.173 on January 21, 2018 at 10:59pm
 Updated by:  January 26, 2018 at 1:34am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi muốn tìm bạn tâm giao Translate to English
 Free Time:  Đọc báo xem phim và nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Tôi thích giao lưu học hỏi những đều hay mới lạ để trau giồi thêm kiến thức cho mình Translate to English
 Looking For:  Là Nam độc thân sống vui vẻ và hòa đồng với mọi người để có thể giao lưu với nhau những điều mình chưa biết Translate to English

Back | Send Email to Kim Anh (ID: 1426116)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.