Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426246 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim cương võ - ID: 1426246
 IP & Posted by:  113.23.29.194 on January 24, 2018 at 7:27am
 Updated by:  January 25, 2018 at 12:26am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Biên hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu hiện tại tìm 1 người làm bạn chia sẽ tâm sự. Mục tiêu dài là tim 1 người bạn đời Translate to English
 Free Time:  Những lúc rãnh nghe nhạc xem phim Translate to English
 I Am:  Tính tình thẳng thắng. Hoà đồng. Translate to English
 Looking For:  Thích những ai thắng tính. Hoà đồng công việc ổn định. Co tâm hướng thiên Translate to English

Back | Send Email to Kim cương võ (ID: 1426246)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.