Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426791 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyenlinh - ID: 1426791
 IP & Posted by:  113.185.22.224 on January 31, 2018 at 11:26pm
 Updated by:  March 28, 2018 at 9:14pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Makeup. Tư vấn viê
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Không có gì là không thể. Đó là mục tiêu sống của linh. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc Và nấu ăn. Mặc dù nấu không ngon nhưng rất thích nấu. Translate to English
 I Am:  Vui tính. Thân thiện. Là người biết lắng nghe. Translate to English
 Looking For:  Biết lắng nghe, có trách nhiệm, vui vẻ. Translate to English

Back | Send Email to Nguyenlinh (ID: 1426791)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.