Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426835 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Như Ý - ID: 1426835
 IP & Posted by:  171.233.28.8 on February 1, 2018 at 11:14am
 Updated by:  February 5, 2018 at 2:46am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  195 lbs (89 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Kiếm được công việc ổn định để phụ giúp cha mẹ và nuôi con Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , lướt web , nấu ăn , đi cafe Translate to English
 I Am:  Chân thật , hài hước và hơi khùng Translate to English
 Looking For:  Chân thật , vui tánh , chăm sóc tốt cho tôi và con tôi , đặc biệt yêu thích cái khùng của tôi Translate to English

Back | Send Email to Trần Như Ý (ID: 1426835)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.