Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427523 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Anh Vũ - ID: 1427523
 IP & Posted by:  172.58.31.109 on February 13, 2018 at 4:03pm
 Updated by:  February 13, 2018 at 7:23pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  San Bernardino
 Zip:  92404
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Technician
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Oh Anh rất tham lam, nhiều mục tiêu lắm. Nhưng mục tiêu lớn nhất là tìm người thương Anh và nhóc 5 tuổi của Anh, Anh sẽ lựa nhẫn tặng ngay nếu tìm được Em. Translate to English
 Free Time:  Anh rất thích ra biển, uống chút wine . Anh thích Anh và nhóc một ngày làm biếng, chỉ ăn chơi mà ko cần dọn nhà cửa. Sáng thứ 2 phải dọn một đống đồ messes ha ha ha Translate to English
 I Am:  Cũng ko đến nỗi tồi và có chút cộc. Translate to English
 Looking For:  Thương Anh, thương nhóc, nấu ăn chút ok, ko nấu ăn ko sao, anh nấu - ráng ăn. Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Anh Vũ (ID: 1427523)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.