Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427531 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thùy linh - ID: 1427531
 IP & Posted by:  14.233.232.217 on February 13, 2018 at 8:53pm
 Updated by:  April 1, 2019 at 5:08pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Officer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm được những gì mình đã dự định trong tương lai Translate to English
 Free Time:  Học, nghe nhạc,đọc báo, đi du lịch Translate to English
 I Am:  Vui tính, hòa đồng, sống tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Hợp nhau, tuổi từ 25-40 ,thành thật, tôn trọng lẫn nhau. Translate to English

Back | Send Email to Thùy linh (ID: 1427531)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.