Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427579 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Thi Nga - ID: 1427579
 IP & Posted by:  67.181.34.164 on February 14, 2018 at 11:55pm
 Updated by:  February 20, 2018 at 7:51pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công Nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn: Tìm một người bạn tri kĩ. Mục tiêu dài: Nếu hợp nhau sẽ tiến tới hôn nhân. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, Xem Phim, Mua sắm, ... Translate to English
 I Am:  Là một người vui vẻ, thật thà, thật lòng trong chuyện tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Chững chạc, cởi mở, thật lòng trong tình yêu. Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Thi Nga (ID: 1427579)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.