Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427840 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

huy nguyễn - ID: 1427840
 IP & Posted by:  115.76.153.134 on February 19, 2018 at 10:29am
 Updated by:  February 21, 2018 at 7:39pm
 Gender:  Gay
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  thiet kế thời tran
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  cố gắng trong sự nghiệp . Translate to English
 Free Time:  dạo phố . cafê . du lịch Translate to English
 I Am:  hiền . hòa đồng vui vẻ thương người khó khăn. thix từ thiện Translate to English
 Looking For:  minh là top . hơi nhỏ con nên tìm zk là bot cung nhỏ con như mjnh ok . hok wan trong ngoai hjnh xấu đẹp.bjết nghe lời ck. bjết chịu khó va sieng năng cùng ck xây dựng sự nghiệp ok.cảm ơn các bạn đã ghé xem ... Translate to English

Back | Send Email to huy nguyễn (ID: 1427840)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.