Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428759 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Candy Nguyen - ID: 1428759
 IP & Posted by:  174.70.33.108 on March 3, 2018 at 7:43pm
 Updated by:  March 3, 2018 at 11:18pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Omaha
 State/Province:  Nebraska
 Zip:  68135
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc, kiếm tiền, làm đẹp, chăm dạy con. Translate to English
 Free Time:  Xem hài, phim, nấu ăn, dọn dẹp Translate to English
 I Am:  Vui tính, hoà đồng, dễ chịu với mọi người....tìm hiểu sẽ biết thêm nhé! Translate to English
 Looking For:  Người vui vẻ hoà đồng. Đàng hoàng, lối sống lành mạnh. Nghiêm túc trong các mối quan hệ, biết coi trọng gia đình, hiếu thảo với cha mẹ. Translate to English

Back | Send Email to Candy Nguyen (ID: 1428759)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.