Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428949 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng Minh - ID: 1428949
 IP & Posted by:  66.249.82.94 on March 7, 2018 at 1:41am
 Updated by:  March 16, 2018 at 9:59pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nv spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người trung thực, chân thành Translate to English
 Free Time:  Mua sắm, xem phim .cafe .nấu ăn .du lịch.... Translate to English
 I Am:  Hoà đồng, vui vẻ, Translate to English
 Looking For:  E tìm bạn 30-40 .nói chuyện lịch sự, nghiêm túc, xin đừng đùa giỡn ,nếu đc sẽ tiến xa hơn .0908895 bốn hai chín.e xin cảm ơn . hongminh088824@gmail.com Translate to English

Back | Send Email to Hồng Minh (ID: 1428949)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.