Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428991 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Find Husband - ID: 1428991
 IP & Posted by:  27.3.80.121 on March 7, 2018 at 7:30pm
 Updated by:  June 26, 2018 at 7:27pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  01684049430
 Zip:  01684049430
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  QA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm đuoc ngừoi dàn ong yêu em chân thành. Và sự nghiệp ngày càng thăng tien hon nữa. Translate to English
 Free Time:  Doc báo, tieu thuyết, nghe thuyết pháp Translate to English
 I Am:  Hiền lành, vui vẻ, ngay thẳng Translate to English
 Looking For:  Có đao đức, hiền lành, trung thực, phóng khoáng , không ki bo,khong keo kiệt, và quan trong nhất là THẬT THÀ Translate to English

Back | Send Email to Find Husband (ID: 1428991)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.